ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η EuroMare συστάθηκε το 1994 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) με αντικείμενο τη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με σχεδόν τριαντακονταετή εμπειρία στη διαχείριση σημαντικών κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων και εμβριθή γνώση του εγχώριου και διεθνούς χώρου της τέχνης, η εταιρεία εξειδικεύεται σε δράσεις, συντονισμό και διαχείριση έργων πολιτισμού. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει διευρύνει την πολυσχιδή της δράση στον χώρο του πολιτισμού με την ανάληψη του οργανωτικού και συντονιστικού σκέλους σημαντικών εκδηλώσεων, όπως Edi Rama, Improvisations (2023), Κάθαρσις: Μία Εκστατική πορεία προς τη Δήλο (2022), Η Συμβολική της Αντίστασης (2021), Transeurope Photo (2017-2019), Island Hoping/Άτοποι τόποι (2018), Διάλογοι Αθήνας 2017: Το Ελλαδικό Αντιπαράδειγμα (2017), Art Athina (2012-2017), Gallery Weekend (2013-2015), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (2015-2016), Γιάννης Μπεχράκης στο Ζάππειο (2002), EuroMare Forum/Λιμένες (1994-1997).  Το 2020, η εταιρεία ανέλαβε την οργάνωση, διαχείριση και προώθηση του ανοίγματος του Μουσείου Γαΐτη-Σίμωσι στην Ίο.

Με κεντρικό πυλώνα την πολιτιστική και τεχνολογική πρωτοπορία, η EuroMare εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων πολιτιστικών πρακτικών και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτιστικών προϊόντων. Απότοκο πολυετούς εμπειρίας και εμβριθούς μελέτης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας, η πολιτιστική πολιτική της εταιρείας φέρνει στο προσκήνιο καίριας σημασίας ζητήματα που αφορούν την πολυπολιτισμικότητα, τη συμπεριληπτικότητα και την προσβασιμότητα σε εκθεσειακούς χώρους και μουσεία.
Ανταποκρινόμενη στις διεθνείς μουσειολογικές συζητήσεις, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολιτιστική ευρύτητα, την ενσωμάτωση περισσότερων κοινωνικών ομάδων στον χώρο του πολιτισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής δέσμευσης και συμμετοχής, και την προσβασιμότητα και διεπαφή των ΑμΕΑ και των ατόμων με αισθητηριακή ή διανοητική μειονεξία με χώρους πολιτισμού.

ΟΜΑΔΑ

Οι συνεργάτες της EuroMare διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, κατάρτιση και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και η εταιρεία έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τελεσφόρο ολοκλήρωση μιας επιτυχούς διεθνούς εκδήλωσης ή και την υλοποίηση απλών και σύνθετων εθνικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η EuroMare είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS, με Διαχειριστική Επάρκεια σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1431-2 : 2008, Επίπεδο 1 (Οργανισμός Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ΕΛΟΤ 1431-3:2008 (Οργανισμός Υλοποίησης Συγκεκριμένων Δράσεων με Ιδία Μέσα).
Η εταιρεία είναι από το 2016 εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων με αριθμό μητρώου: 3168.