ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΪΤΗ-ΣΙΜΩΣΙ 
Ίος, Κυκλαδες  

Επεκτείνοντας την πολυσχιδή της δράση στον χώρο του πολιτισμού, το 2020 η EuroΜare ανέλαβε το οργανωτικό και διαχειριστικό σκέλος του ανοίγματος του Μουσείου Γαΐτη-Σίμωσι (ΜΓΣ) στην Ίο. Με χρηματοδότηση του εγχειρήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης και σε συνεργασία με τον Δήμο Ιητών, η EuroMare έθεσε ως στόχο την εγκαινίαση του πρώτου εγχώριου μουσείου σύγχρονης τέχνης που συγκροτείται στη βάση ενός πρωτοποριακού, διατομεακού μουσειολογικού σχεδιασμού. 

Ο μουσειολογικός σχεδιασμός συνιστά αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης και λειτουργίας κάθε σύγχρονου μουσείου καθότι περιγράφει το όραμα και περιεχόμενο του ιδρύματος, βελτιστοποιεί την εμπειρία του επισκέπτη και παρέχει ένα οργανωτικό πλαίσιο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φορέα. Κατόπιν εμβριθούς έρευνας των σύγχρονων εξελίξεων στον χώρο των μουσειολογικών σπουδών (museum studies) και αναγνωρίζοντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες ενός μουσείου της Περιφέρειας, η EuroMare συνεργάστηκε με μία διεπιστημονική ομάδα αναγνωρισμένων επαγγελματιών για την εκπόνηση μίας ρεαλιστικής και κυρίως υλοποιήσιμης μελέτης μουσειολογικού σχεδιασμού. 

Με γνώμονα τις αρχές της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας, της πολυφωνίας και της πολιτισμικής πολυμορφίας, η οργάνωση και διαχείριση του ανοίγματος του ΜΓΣ εφήρμοσε μία πολιτισμική ατζέντα διεθνών προδιαγραφών που ακολουθεί τη δεοντολογία των μεγάλων ευρωπαϊκών μουσείων.
Με έμφαση στην εμπειρία του επισκέπτη και τη μέγιστη αυτονομία περιήγησης και έρευνας, η οργάνωση του μουσείου διαμορφώθηκε στη βάση μίας «χειραφετικής» μουσειολογικής προσέγγισης. 
Παράλληλα, κ
αθώς η πρόσβαση στον πολιτισμό αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων, η εταιρεία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσβασιμότητα και διεπαφή των ΑμΕΑ και των ατόμων με αισθητηριακή ή διανοητική μειονεξία με τα εκθέματα και τα ψηφιακά τεκμήρια. 

Με συνεχείς παρεμβάσεις, δράσεις και υλικοτεχνικές βελτιώσεις, η EuroMare στοχεύει στον εγκαινιασμό του μουσείου ως ενεργού και ανοικτού χώρου ζύμωσης του κοινού με την τέχνη και τις πολιτιστικές και κοινωνικές πραγματικότητες της σύγχρονης ζωής. Υπό αυτό το πρίσμα, το μουσείο θα απευθύνεται στην κοινωνία και τις επιμέρους κοινότητες, το ευρύ κοινό με τις διάφορες ομάδες του, και τους ειδικούς ερευνητές, συλλέκτες και φιλότεχνους. Επιπλέον, μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων διαδραστικών οπτικοακουστικών μέσων και της παράλληλης χάραξης σαφούς ψηφιακής πολιτικής, ο εταιρεία επιδιώκει την άρση πεπερασμένων διακρίσεων και την προώθησε της άμεσης και συμπεριληπτικής συμμετοχή της κοινότητας καθιστώντας την πολιτισμική κληρονομιά δημόσιο αγαθό.

Σε αυτό το πλαίσιο ανανέωσης, κοινωνικής αλλαγής, και προσφοράς προς την τοπική κοινότητα, η τρέχουσα πολιτισμική πολιτική της εταιρείας συμβάλει και υποστηρίζει ενεργά το ευρύτερο πολιτιστικό εγχείρημα του Δήμου Ιητών να μεταβάλει την τουριστική ταυτότητα του νησιού και να καταστήσει την Ίο πόλο έλξης πολιτιστικού τουρισμού υψηλών απαιτήσεων. Ως ήπια, μη παρεμβατική μορφή ανάπτυξης, ο πολιτιστικός τουρισμός αναμένεται να ενισχύσει την τοπική κοινωνία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να εντάξει την Ίο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.